Foto: Den druhý

Fotky z besed po filmu The Toxic Circle, Sea of Sines, Small People Big Trees a život okolo sálu B. Bakaly...

Foto: Míša Kašperová a Majda Slámová