Ministerstvo životního prostředí

EKOFILM 2017

Představujeme filmovou porotu: Blažena Hušková

Blažena Hušková se po studiu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy věnovala ochraně přírody a krajiny, spoluzakládala a vedla Nadaci pro Jizerské hory, přes 20 let byla členkou správní rady Nadace Partnerství.  Je autorkou, realizátorkou a konzultantkou řady projektů na pomezí ochrany přírody a krajiny, vzdělávání a rozvoje zejména venkovských oblastí. Je absolventkou Fulbright-Masarykova stipendia. Pracuje jako lektorka a konzultantka, žije v Jizerských horách, v Oldřichově v Hájích.

8. 8. 2017