Ministerstvo životního prostředí

EKOFILM 2019

Přinášíme pestrou nabídku v sekci Středoevropských filmů

Sekce Středoevropských filmů představí letos celkem deset filmů - nejpočetnější zastoupení v této soutěžní sekci má právě Česká republika. Nechybí však ani snímky slovenské, německé či slovinské.

Uakari, Humboldtova ztracená opice

Alexander von Humboldt se v roce 1800 vydal na cesty po Jižní Americe, zdokumentoval tenkrát zvláštní druh opice, jež měla krátký ocas. Jeho zápisky nikdy nedoputovaly do Evropy. Biolog a vědecký malíř Jan Dungel se rozhodl podniknout cestu po řece Orinoko, aby dokázal existenci opice a pořídil její první záběry. Divák se společně s výpravou vrhá na cestu plnou překážek za unikátním objevem.

Stín jaguára

Slovenský zástupce v soutěži Středoevropského filmu Stín jaguára režiséra Pavola Barabáše přivádí diváky ke kmenu Hodi. Jeden z posledních zbývajících kmenů venezuelského pralesa, který vidí hodnoty v nitru své komunity a jeho existence je závislá na darech přírody, ke kterým se kmen chová s úctou. Čtyřčlenná expedice prochází územím amazonských kmenů, překonává pohoří Sierra Maigualida, jež zatím žádný Evropan nepřešel, aby se vrátila změněna setkáním s tamními posledními obyvateli.

Nepřekročitelná mez – nahlas pro Hambach

Od roku 2015 režisérka Karin de Miguel Wessendorf sledovala protesty občanů proti rozšiřování hnědouhelného dolu Hambach, který je největším producentem emisí CO2 v Evropě. Zoufalý boj lidí za zachování zbytků starobylého hambašského lesa, jenž měl být narychlo vykácen ve chvíli, kdy německá vláda rozhodovala o ukončení uhelné energie, se nakonec vyplatil. Po 6 letech odporu se jim podařilo konečné zásahy odvrátit. Film je důležitý nejen jako záznam důležité kauzy a pozitivní zpráva o síle lidské vytrvalosti – ukazuje především, že snaha zachránit les není ničím extrémním. V době, kdy s sebou v naší společnosti pojem „aktivista“ stále nese negativní konotace, projevuje tento dokument značnou empatii k lidem, kterým záleží na okolním prostředí. Ať už se jedná o „spořádané“ občany podepisující petice nebo anarchisty žijící v korunách stromů.

Češi zachraňují… zubry v Česku

Seriál České televize Češi zachraňují… je nabitý zajímavými příběhy zásahů českých vědců a biologů do obnovy a záchrany přírody kolem nás. Díl odehrávající se v krajině nedaleko Benátek nad Jizerou se zaměřil na velké kopytníky a jejich návrat do volné přírody. Zubr, pratur a kůň bývaly součástí Čech a Moravy. Díky experimentu biologa Miloslava Jirků a žurnalisty Dalibora Dostála se velcí kopytníci vrátili do svého prostředí, které se zpracovávají nejen k obrazu svému, ale jejich přirozené prostředí zpět přivádí další a další druhy živočichů a rostlin.

Trumfy Amazonie – kuchyně bez hranic 

Po vytěžení dostupných zdrojů ropy nezůstává v Amazonském pralese jen zničená příroda, ale také lidé stižení vysokou nezaměstnaností a alkoholismem. Iniciativa Kuchyně bez hranic se snaží proti těmto problémům bojovat zaváděním tzv. ekoturismu. Domorodé obyvatele vzdělává v tom, jak efektivně po ekonomické i ekologické stránce představit svou kulturu turistům, stále lačnějším po exotické dovolené. Podpora turismu v přírodě, kterou chceme spíše chránit, se může zdát kontroverzní, ale udržitelná forma péče o zahraniční návštěvníky se prokazuje jako dobrý způsob, jak pomoci původním obyvatelům zpět k soběstačnosti.

Ptáci od jezer se vrací

Pozitivní příklad možné koexistence přírody a průmyslu. Povedená revitalizace jednou zničené krajiny přivedla do oblasti původní i zcela nové druhy ptactva. Unikátní záběry ze života jinak našim očím skrytých ptáků, na které filmaři mnohdy čekali i měsíce, zaujaly nejen EKOFILM, ale i další environmentální festivaly po celém světě.

Tajný život krav – touha v srdci

Před 35 lety se německý farmář rozhodl k nevídanému experimentu a vypustil své stádo krav do volné přírody, kde zvířata od té doby po celý rok pobývají. Díl seriálu Tajný život krav poodhaluje, jak nečekaně dramatické, ale i úsměvné jsou situace, se kterými se krávy na pastvinách potýkají. Zhlédnutí dokumentu vzbuzuje empatii ke zvířatům, která běžně spíše přehlížíme.

Amerika především, příroda jindy

Zatímco v Evropě chráníme přírodu s ohledem na prostředí, ve kterém žijeme, pro mnoho původních Američanů má spojení s přírodou až spirituální význam. Zrušení ochrany medvědů Grizzly Trumpovou administrativou není tedy jen útokem na samotná zvířata, ale i na domorodé indiánské obyvatele, pro které je tento medvěd posvátný. Kritický dokument z německé série 'planet e' se věnuje i dalším rozhodnutím amerického prezidenta s vážným dopadem na přírodní dědictví a klade si otázku, zda jsou stále důležitější ekonomické zájmy před těmi environmentálními. 

Wildlife Guards – Sea Turtles

Další český zástupce v soutěžní sekci představí ve dvou dílech svůj projekt na ochranu želv na Borneu proti pašeráckým skupinám. Díky skrytým kamerám má divák možnost být u toho, jak je možné plánovat zátah na organizované pašeráky a nakonec zjistí, jak je možné potrestané porušitele zákona vrátit zpět do společnosti. 

Udržitelný Palacký

Je těžké být ekologem v prostředí, které nemůžete ovlivnit. Studentská iniciativa Udržitelný Palacký se rozhodla změnit nehostinné prostředí univerzitních kolejí na místo, kde volba chovat se ekologicky závisí pouze na vaší ochotě. V díle pořadu Nedej se! z produkce České televize se seznámíte s touto iniciativou blíže a třeba se i inspirujete  k vlastní akci. 

11. 9. 2019