Ministerstvo životního prostředí

EKOFILM 2019

Poznejte letošní dramaturgický tým!

Zajímá vás, kdo vybíral letošní filmy do festivalové soutěže? Dramaturgie měla nelehké rozhodování, vynikajících filmů se totiž sešlo nespočet! Ve všech třech kategoriích (Krásy přírody, Středoevropské filmy, Krátké filmy) tak můžete shédnout řadu filmů výrazné filmové kvality sledujících současná (palčivá) témata vztahu člověka a přírody. 

Za finální výběr kategorie Krásy přírody je zodpovědná hlavní dramaturgyně festivalu Jitka Kotrlová. Jitka vystudovala filmovou vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a obor produkce na FAMU. Pracovala pro řadu českých filmových festivalů, řadí se mezi ně MFF Karlovy Vary, Fresh Film fest, MFF Praha – Febiofest, Ostrava Kamera Oko či Finále Plzeň. Její hlavní činností je v současnosti producentství, věnuje se jak hrané (např. celovečerní film Sněží!), tak i dokumentární (Central Bus Station) tvorbě.

Kategorii Středoevropské filmy dramaturgicky připravila Zuzana Černá, studentka Filmových studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zuzana pracuje pro programové oddělení MFF Praha – Febiofest a na řadě dalších filmových festivalech v České republice (např. Ostrava Kamera Oko, nebo jako dramaturgyně filmového festivalu Film Sokolov). Kromě spolupráce s filmovými festivaly spolupracuje s Národním filmovým archivem, zejména v oblasti orální historie. Tuto kategorii pomohl dramaturgicky uzavřít Tomáš Poštulka. Tomáš vystudoval žurnalistiku a filmovou vědu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Byl stážistou na MFDF Ji.hlava, dramaturgem a scénáristou v divadelním spolku Nabalkoně, dramaturg předvýběru pro dokumentární festival Jeden Svět a člen akademického týmu Akademia Film Olomouc.

Krátké filmy vybírala Hana Blaha Šilarová, která je filmová producentka a festivalová dramaturgyně, věnuje se výrobě převážně dokumentárních filmů, v loňském roce měl například premiéru snímek Budovatelé říše. Pro trh East Silver a MFF Karlovy Vary vybírá dokumentární filmy. Spolupracovala s DAFilms.cz a Národním filmovým archivem jako PR manažerka, pracovala i pro MFF Praha – Febiofest, MFDF Ji.hlava a dokumentární workshop dok.incubator. Příležitostně spolupracuje s filmovými periodiky, jako je Cinepur nebo dok.revue. Vystudovala produkci na FAMU a filmová studia na FF UK.

Kompletní výběr filmů do soutěžních skategorií byl schválen Martinem Čechem, jeho dramaturgický pohled byl zaměřen na ekologický a environmentální obsah filmů. Martin v současné době dokončuje navazující magisterský obor Environmentální studia na Masarykově univerzitě, kde se podílí na realizaci výzkumných projektů. Na dramaturgii festivalu EKOFILM spolupracoval již v minulosti, letos se stal součástí organizačního týmu. 

20. 8. 2019