Ministerstvo životního prostředí

EKOFILM 2020

46. MFF EKOFILM představuje dramaturgický tým

46. ročník MFF EKOFILMu se zvolna blíží. Moravská metropole Brno opět ožije od 14. do 17. října filmovými projekcemi, besedami, workshopy i mnohým dalším – zkrátka programem, který v návštěvnících zanechá nezapomenutelnou stopu. Co by ovšem byl filmový festival bez dramaturgického týmu? Odborníků, kteří profesionálním okem, přitom s citem, každoročně vytvářejí podobu filmových projekcí. Pojďme si EKOFILMové dramaturgy krátce představit.

Hlavní dramaturgyní EKOFILMu je Jitka Kotrlová. Jitka vystudovala filmovou vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a obor produkce na FAMU, aktivně se zajímá o filmovou výchovu a je producentkou dokumentárního filmu Central Bus Station a hraného filmu Sněží!. Jako dramaturgyně či organizátorka industry aktivit spolupracovala s řadou českých filmových festivalů (MFF Karlovy Vary, Finále Plzeň, Ostrava Kamera Oko či MFF Praha – Febiofest).

V týmu dramaturgie EKOFILMu je i Zuzana Černá, která v současnosti studuje magisterský stupeň filmových studií Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje v programovém oddělení MFF Praha – Febiofest a podílela se i na dalších filmových festivalech, jako je Ostrava Kamera Oko nebo Film Sokolov. Vedle toho spolupracuje s Národním filmovým archivem, zejména v oblasti orální historie.

Další zástupkyní EKOFILMové dramaturgie je Hana Blaha Šilarová – filmová producentka a festivalová dramaturgyně. Věnuje se převážně debutům a druhým filmům, v loňském roce měl například premiéru snímek Skutok sa stal. V roce 2018 představila dokument Budovatelé říše. Pro trh East Silver a MFF Karlovy Vary vybírá dokumentární filmy. Spolupracovala s DAFilms.cz a Národním filmovým archivem jako PR manažerka, pracovala pro MFF Praha – Febiofest, MFDF Ji.hlava a dokumentární workshop dok.incubator. Příležitostně spolupracuje s filmovými periodiky, jako je Cinepur nebo dok.revue. Vystudovala produkci na FAMU a filmová studia na FF UK.

Dámy doplňují i dva pánové – Tomáš Poštulka, který vystudoval žurnalistiku a filmovou vědu na Univerzitě Palackého v Olomouci, byl stážistou na MFDF Ji.hlava, dramaturgem a scénáristou v divadelním spolku Nabalkoně, dramaturgem předvýběru pro dokumentární festival Jeden Svět a členem akademického týmu Akademia Film Olomouc, a Martin Čech, který je absolventem oboru Environmentální studia na Masarykově univerzitě v Brně, kde se v současnosti podílí na realizaci výzkumných projektů, a pomáhá i s organizací především odborné části programu EKOFILMu. 

2. 8. 2020