Ministerstvo životního prostředí

EKOFILM 2020

Představujeme filmovou porotu: Karel Stibral

Karel Stibral je vedoucím Katedry environmentálních studií FSS MU v Brně. Vzděláním estetik a historik přírodních věd, původním zaměstnáním grafik a kreslíř. Zabývá se vzájemnými vztahy umění a přírody, především historií estetického a uměleckého postoje ke krajině, a dějinami ochrany přírody a environmentálního myšlení vzhledem k dějinám kultury a přírodních věd, zejm. biologie. Je autorem článků, recenzí a knih – mezi ně například patří Proč je příroda krásná?, Darwin a estetika, O malebnu. Estetika přírody mezi zahradou a divočinou a Estetika přírody. K historii estetického ocenění krajiny.

19. 8. 2020