Ministerstvo životního prostředí

EKOFILM 2021

COVID-19 PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Příroda je mocná. A největší sílu mají leckdy ti nejmenší tvorové. Viry. Nezapomeňte tedy, prosím, že se před vstupem musíte prokázat potvrzením o očkování nebo o bezinfekčnosti a na vnitřních akcích nosit respirátor, podrobněji níže.

Před vstupem do prostoru festivalových míst diváci starší 6 let musí prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

  • – doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 
  • – doložit negativní RAT antigenní test starý nejvýše 72 hodin,
  • – absolvovat vlastní samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,
  • – prokázat potvrzením poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce, 
  • – doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,
  • – aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Předem velice děkujeme za respektování těchto pravidel. 

18. 10. 2021