Ministerstvo životního prostředí

Beseda

Česká krajina a ekosystémové služby

3.-Ceska-krajina-a-ekosystemove-sluzby.jpg

Dá se vyčíslit přínos české krajiny pro naši společnost? Mohli bychom žít bez přírody? Co vše pro nás přírodní procesy zajišťují a jak toho co nejlépe využít? Je „ekonomický“ pohled na přírodu příčinou současné krize, nebo naopak možnost, jak hodnotu krajiny vysvětlit i těm, kterým je příroda spíše lhostejná? 

Debatující:

Iva Hönigová, vedoucí Oddělení sledování stavu druhů rostlin a biotopů AOPK ČR

David Pithart, ekolog a hydrolog

Dava Vačkářů, ekoložka a environmentalistka

Jiří Schneider, děkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU

Bedřich Moldan, ekolog, publicista, bývalý politik

Moderuje Bohuslav Binka, proděkan pro vnitřní a vnější komunikaci FSS MU

 

Doporučeno pro odbornou veřejnost.