Ministerstvo životního prostředí

Zážitkový program

Fotoexkurze: Zlatý podzim v lesích aneb Příroda jako věčné umělcovo téma

DSC-3067-panoramak-optimized.jpg

Na podzim, když zlátne listí a sluneční paprsky se v lesích derou přes ranní mlhu, je atmosféra v lesích i v krajině zcela dechberoucí a neodolatelná. A pro fotografa zvláště!

Lesní komplexy severně od Brna jsou jedinečné i tím, že se zde překrývá území Chráněné krajinné oblasti Moravský kras s nejkrásnější a největší učebnou Mendelovy univerzity – Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny. Kromě krasových jevů zde najdeme unikátní soustavu zvláště chráněných území nebo pozoruhodný Lesnický Slavín s originálními památníky a studánkami. Na atraktivitě území pak  v neposlední řadě přidávají i estetická bezlesí – palouky s dominantními solitery a exotickými dřevinami, často využívané filmaři. A jako třešnička na dortu se skví Santiniho chrám ve Křtinách.

Témat pro fotografování je zde na čtrnáct dní. V rámci fotoexkurze navštívíte jen malý, ale pestrý výběr z této nabídky. Projdete několik ikonických míst tohoto území a uvidíte místa méně známá, ale o to zajímavější, která vybrali znalci z řad lesníků Mendelovy univerzity a pracovníků správy CHKO Moravský kras.

Pestrost fotoexkurze má ještě jednu rovinu – kromě poznání nových míst této části Brněnska, bohaté příležitosti k pořízení pěkných fotografií, zde budete mít možnost i diskutovat aktuální environmentální témata s odborníkem Mendelovy univerzity v Brně Ing. Jiřím Schneiderem, Ph.D., děkanem Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií a v neposlední řadě rovněž zaníceným fotografem a propagátorem přírodních krás.

Hromadný odjezd autobusem od Fakulty mezinárodního rozvoje a mezinárodních vztahů MENDELU, třída Generála Píky 2005/7, Brno, v 8:00, návrat kolem 18:00.