Ministerstvo životního prostředí

Beseda

Ekovýchova pro pětihory

EVVO-2.JPG

Čtvrtý ročník národní konference environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty a environmentálního poradenství opět vytvoří platformu pro setkání a dialog klíčových proudů a aktérů v environmentálním vzdělávání. Zaměří se na výchovu k angažovanosti v době poznamenané klimatickou a koronavirovou krizí. Pojďme se zamyslet nad nezbytnou změnou společnosti a s tím souvisejícím vzděláváním, provázet nás bude občansky aktivní kněz a publicista Jan Hanák.

 V rámci konference zazní příspěvky v následujících tematických blocích:

Klíčové proslovy: Nová paradigmata jako základ pro nezbytnou změnu společnosti, tedy i k proměnám vzdělávání

  • Jak se nevrátit do starých kolejí
  • Nerůst – co a proč o něm vědět
  • Od stávek k systémovým změnám

(Tele)debata: Léčba koronavirem aneb co vzkazují krize (zejména koronavirová a klimatická) oblasti (eko)vzdělávání

  • Ukázala koronakrize kudy ve vzdělávání jít a kudy ne? Jak konkrétně?
  • Má koronakrize a klimatická krize něco společného (ve vztahu k oblasti vzdělávání)?
  • Jak by na tyto krize mělo reagovat environmentální vzdělávání? V čem již ukazuje cestu a v čem by se mělo/mohlo změnit?

Inspirace: Co už nyní ekovýchova nabízí době pokrizové se speciálním zaměřením na angažovanost a zapojení mladých

 • O svoje zkušenosti se přijdou podělit učitelé ze škol i vzdělavatelé NNO
 • O netradičním pojetí ekovýchovy nám bude povídat dramaturg brněnského divadla

 Součástí konference bude vyhlášení Ceny za environmentální publicistiku Ekopublika 2019.

Akce je určena jak pracovníkům středisek a organizací zabývajících se environmentální výchovou nebo poradenstvím, tak pracovníkům státní správy a samosprávy, pedagogům všech stupňů a typů škol a dalším zájemcům.

Více o konferenci naleznete na webových stránkách www.konference-evvo.cz, registrovat se můžete pouze zde.

Program