Ministerstvo životního prostředí

Beseda

Udržitelné technologie pro bydlení v 21. století

tech.png

Rozvoj nových technologií člověku pokaždé otevřel širší obzor možností. Nějakou formu technologií jsme přitom k životu potřebovali vždy. Nyní je musíme využít tak, aby přispěly k udržitelnosti našich životů a pomohly nám zvládat nejen environmentální výzvy, které musíme řešit již dnes. V čem nám tedy technologie mohou pomoci při stavbě a rozvoji domů, ulic a celých měst? Jak učinit města soběstačnější a nezávislá? A je nějaká hranice, za kterou už nestačí změnit pouze technologie, ale náš samotný přístup k městu?

Besedující:

Jiří Filip – moderátor
Milan Ostrý – vysokoškolský pedagog, Fakulta stavební VUT v Brně
Michal Trpák – sochař, spoluzakladatel sochařsko-architektonického ateliéru Scoolpt 
Milan Kazda – starosta obce Kněžice a iniciátor projektu „energeticky soběstačná obec Kněžice“
Jakub Kopec – architekt, ateliér n-1

COVID-19 PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Příroda je mocná. A největší sílu mají leckdy ti nejmenší tvorové. Viry. Nezapomeňte tedy, prosím, že se před vstupem musíte prokázat potvrzením o očkování nebo o bezinfekčnosti a na vnitřních akcích nosit respirátor, více zde.

Program