Ministerstvo životního prostředí

Beseda

Zelené bydlení a bydlení v zeleni

v-zeleni.png

Město. Pro mnoho lidí domov, pro jiné místo, kde pracují, cíl, kam vyrážejí za zábavou, rodinou nebo nezbytnými službami. Město a jeho uspořádání nás ovlivňuje, stejně jako se my snažíme město přiblížit svým proměňujícím se představám: běžným mezilidským vztahům, obchodním vazbám nebo dopravním potřebám. Plánovaně, cíleně i bezděčně.

 Kvalitu našeho života vedle podoby samotného města bezprostředně ovlivňují i jeho vazby na okolní ekosystémy. Společně tvoří naše životní prostředí, do kterého přetvářením měst zasahujeme více, než si mnohdy na první pohled uvědomujeme. Má ale význam plnit město přírodními prvky? Jaká struktura města nám pomůže k větší dlouhodobé udržitelnosti? A jak zajistit, abychom proměnami měst pozitivně ovlivnili okolní krajinu?

Besedující:

Jiří Filip – moderátor

Peter Bednár – architekt a urbanista, architektonické studio Jakub Cigler Architekti

Ondřej Švancara – architekt

COVID-19 PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Příroda je mocná. A největší sílu mají leckdy ti nejmenší tvorové. Viry. Nezapomeňte tedy, prosím, že se před vstupem musíte prokázat potvrzením o očkování nebo o bezinfekčnosti a na vnitřních akcích nosit respirátor, více zde.

Program