Ministerstvo životního prostředí

Zážitkový program

Milujte zdravé lesy, a zjistěte, jak jim pomoct

fsc.png

Máte rádi lesy? Chcete se dozvědět více o tom, jak se v nich dá hospodařit šetrně a zasoutěžit si při tom o dřevěné výrobky z odpovědných zdrojů a další ceny?

Forest Stewardship Council pro vás připravilo interaktivní naučné stanoviště s lesními omalovánkami a lesní hrou pro malé milovníky lesa. Těm větším pak budou k dispozici zaměstnanci FSC, aby zodpověděli cokoli, co je bude zajímat o přírodě blízkém a šetrném lesním hospodaření nebo o certifikátu FSC.

Organizace FSC ČR podporuje už téměř 20 let přírodě blízké hospodaření v českých lesích. Kromě toho se v posledních letech snaží také poukázat na ohrožení, které představují pro české lesy klimatické změny, jejichž negativní dopady lze v poslední době již zřetelně pozorovat. Jedním z nejčastěji zmiňovaných opatření v souvislosti s adaptací lesů na klimatickou změnu je podpora a rozšíření přírodě blízkých forem lesního hospodaření, které využívají přirozenou obnovu lesa, omezují holoseče a prosazují pěstování lesních porostů s přirozenou druhovou skladbou. Přírodě blízké lesy jsou díky tomu silnější, zdravější a lépe schopné odolat negativním vlivům klimatických změn, jako je sucho nebo například kůrovec. 

Více informací o klimatické změně, přírodě blízkém hospodaření a FSC ČR najdete na stránkách www.myslinalesy.cz

Rezervace není potřeba, přijďte kdykoli mezi 10 a 16 hodinou.

COVID-19 PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Příroda je mocná. A největší sílu mají leckdy ti nejmenší tvorové. Viry. Nezapomeňte tedy, prosím, že se před vstupem musíte prokázat potvrzením o očkování nebo o bezinfekčnosti a na vnitřních akcích nosit respirátor, více zde.

Program