Ministerstvo životního prostředí

Zážitkový program

UDRŽ ŽITELNOST – Udržitelnost očima studentů architektury (vernisáž výstavy)

vut.jpg

Jak využít knihy jako materiál ke stavbě knihovny? Dá se považovat skládka za architekturu? Jaké jsou hodnoty post-industriální krajiny? Jak pracovat s vodou v kontextu života ve městě? Musí odpad zůstat odpadem? Může se v rámci globálního urbanismu produkce potravin přesunout na širý oceán? A jak připravit naše obydlí na extrémy počasí?

Vernisáž výstavy prací studentů architektury (FA VUT) představující průřez různými tématy spojených s udržitelností. Nejde ale o pouhou aplikaci „zelených“ řešení ale o nahlížení na pojem udržitelnosti z různých hledisek a snahu dovést toto téma do roviny přidané hodnoty, a ne pouhé zátěže či povinnosti. Studenti se tak ve svých pracích neomezují jen na chytrá technologická řešení ale nabízí inovativní přístup k materiálu, krajině i společnosti.

COVID-19 PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Příroda je mocná. A největší sílu mají leckdy ti nejmenší tvorové. Viry. Nezapomeňte tedy, prosím, že se před vstupem musíte prokázat potvrzením o očkování nebo o bezinfekčnosti a na vnitřních akcích nosit respirátor, více zde.

Program