Ministerstvo životního prostředí

Beseda

Úvodní beseda: Neshoříme! Jak se Česko připravuje na klimatické a ekologické výzvy?

0-Uvodni-diskuze-Neshorime-Jak-se-Cesko-pripravuje-na-klimaticke-a-ekologicke-vyzvy-.jpg

Neodkladné výzvy se nám štosují na stole a knihovna plná rozdílných receptů nám přes dílčí pokroky způsobuje spíše rozhodovací paralýzu. Mezi ty nejurgentnější výzvy se bezpochyby řadí klimatická, potažmo ekologická krize. Jako lidé jsme na okolní živé i neživé přírodě bytostně závislí. Ostatně tisíce druhů mikrobů žijí přímo v našem těle a díky řadě z nich můžeme vůbec žít, radovat se a chodit třeba na Ekofilm. Proto bychom se měli snažit o opětovné dosažení rovnováhy. A kromě toho nám vlastně nic jiného nezbývá.

Potřebujeme znát konkrétní kroky k udržitelnosti a ekologické stabilitě pro českou krajinu, pro česká města a pro každého z nás. A především se potřebujeme těmito kroky posouvat vpřed. Škarohlídové hází klacky pod nohy a tvrdí, že na záchranu už je pozdě. Bezpochyby ale máme naději, která je zároveň naší zárukou, že každé úsilí má smysl bez ohledu na to, jak se nám s environmentálními problémy nakonec podaří vypořádat. V poslední větě jste jistě poznali známou parafrázi citátu Václava Havla. Pro další neotřelé myšlenky a opomíjená fakta jsme se ke středeční debatě rozhodli pozvat několik odbornic a odborníků. Ti budou společně diskutovat připravenost a plány Česka na aktuální environmentální výzvy.

Besedující:

Ladislav Miko – moderátor, prezident festivalu
Jan Kříž – náměstek pro řízení sekce ekonomiky životního prostředí
Oldřich Sklenář – člen klimatického týmu a analytik, Asociace pro mezinárodní otázky
Eliška Vozníková – ekoložka a expertka na ochranu přírody a krajiny, Hnutí DUHA
Miroslav Havránek – ředitel České informační agentury životního prostředí (CENIA)

Doporučeno pro širokou veřejnost.

Program