Ministerstvo životního prostředí

Výstava

Výstava: Symfonie Donbasu

The-Symphony-of-Donbas-min.png

Před vypuknutím války pracovala Elena Rubasevskaja na svém celovečerním dokumentárním debutu Symfonie Donbasu. Jedná se o multidisciplinární etnografický projekt, který zkoumá krajinu Donbasu z hlediska psychogeografie a analyzuje zvláštní vazby mezi krajinou, průmyslovými objekty a lidmi obývajícími tento region. Výzkum kombinoval archivní materiály, moderní průzkum lokalit a studium unikátního průmyslového folkloru. Zkoumal čtyři hlavní přírodní bohatství a průmyslová odvětví Donbasu, vyprávěl Příběhy Křídy, Soli, Uhlí a Kovu, a vytvořil tak komplexní historický a zároveň umělecký obraz toho, jak se mentalita regionu formovala pod mocným vlivem přírody. Představil nečekaný přístup k marginalizovanému regionu a objevil jej za hranicemi válečného vyprávění. Původně byl plánován jako celovečerní dokument, nyní si hledá cestu k realizaci v různých experimentálních formátech – a tak vás zveme na výstavu!

Výstavu můžete navštívit bez rezervace ve čtvrtek a v pátek kdykoli mezi 13 a 18 hodinou a v sobotu mezi 10 a 16 hodinou.

Program