Ministerstvo životního prostředí

Beseda

Učíme se místem

Ucime-se-mistem.jpg

Jste učitelé, zabýváte se vzděláváním dětí či dospělých? Vedete muzeum či knihovnu, jste členy místního spolku?  Pro vás je určeno setkání na téma  "Učíme se místem aneb o kouzlu a moci místně zakotveného učení". Učebnou se stává obec a její okolí, do výuky vstupují místní znalci a odborníci, žáci se zapojují do učení aktivněji než je obvyklé, učení víc baví všechny zúčastněné. Budeme mluvit o zkušenostech českých i zahraničních učitelů. O tom, jak učit v místě, o místě, pro místo a skrze místo a jak učinit místně zakotvené učení součástí běžné výuky od matematiky po hudební výchovu, od prvňáčků po deváťáky. 

Lektorka Blažena Hušková se místně zakotveným učením se zabývá téměř 20 let, propojuje teorii i praktické příklady, zkušenosti české i zahraniční. Je spoluautorkou a editorkou první komplexní publikace o MZU u nás, která právě vychází.

Program