Ministerstvo životního prostředí

Zážitkový program

Ekoznačka EU

Eko-inzerce.jpg

Na EKOFILMu se letos budete moci dozvědět více i o EKOZNAČCE EU. Ta letos slaví 30 let od svého vzniku a má punc oficiální certifikace ekologické šetrnosti a kvality v jednom. Garantuje ji přímo Evropská unie a platí na celém společném trhu. Spolu s ní se seznámíte i s ryze českými označeními Ekologicky šetrný výrobek a Ekologicky šetrná služba, za kterými stojí Ministerstvo životního prostředí.
O certifikace, které vedle ekologické šetrnosti garantují také vysokou kvalitu výrobků a služeb, se stará rezort životního prostředí, konkrétně Česká informační agentura životního prostředí (CENIA). Právě ta na listopad připravila osvětovou marketingovou kampaň o výhodách ekoznačení pro spotřebitele i výrobce. Její ústřední postavou bude Ekolífek. Kdo to je? To zjistíte již za pár týdnů. Malou nápovědou vám ale může být toto krátké video:Video bude promítáno i v průběhu EKOFILMu. Součástí prezentace CENIA o ekoznačení bude také stánek, u kterého se dozvíte více o jednotlivých certifikacích, které organizace spravuje, průběhu samotné certifikace i o současných držitelích některé z EKOZNAČEK včetně prezentace vybraných ekoproduktů.
Stánek bude umístěn od 13. do 15. října v kině Scala. Více o ekoznačení zjistíte na www.ekoznacka.cz.

Přehled termínů s časy, kdy stánek v kině Scala naleznete:

13. 10. 13:00–20:30
14. 10. 13:00–17:45
15. 10. 16:00–20:00

Rezervace není potřeba.

Program