Ministerstvo životního prostředí

Projekce

Nech půdu žít

Pavel-Krasensky-4.jpg

Dokument Nech půdu žít poutavým způsobem seznamuje širokou veřejnost s nezastupitelnou rolí půdních organismů na tvorbě půdních agregátů, a tím i na utváření vlastností půdy. Připomíná význam žížal a způsoby navracení organické hmoty do půdy. Překvapuje sdělením o „obchodování“ mezi kořeny rostlin a mikroby. Objasňuje podmínky šíření pancířníků, chvostoskoků, mnohonožek, stonožek a dalších zástupců edafonu.

Vznik, údržba a správné fungování půdy není možné bez půdních organismů. Armáda mikrobů i drobných půdních živočichů je tak naším nejlepším spojencem, který navíc pracuje zadarmo a zcela spolehlivě. Proto se vyplatí pečovat o půdu a krajinu takovým způsobem, abychom jim v tom nebránili. Ušetří nám spoustu nákladů a starostí. Pomáhají totiž řešit tak zásadní problémy, jakými jsou výživa lidstva nebo klimatická změna.

Problémy s naší půdou a její strukturou nevyřeší nakonec nikdo jiný než ti co na ní hospodaří. Vlastníci, nájemci, zemědělci. Půdní organismy jim v tom mohou výrazně pomoci, stejně jako přirozené procesy. Stačí jim poskytnout organickou hmotu jako stavební materiál a zdroj energie a také správnou strukturu krajiny. Záleží jenom na nás, jestli jim dáme šanci. Je to konec konců i šance pro nás pro všechny.

Dokumentem provází půdní biolog, osvědčený vypravěč doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D.

Rezervaci proveďte u diskuze Vesmír pod nahama, při níž bude tento smínek promítaný.

režie: Ladislav Miko, Ivan Stříteský znění: česky
země: Česko titulky: české
rok: 2019 nesoutěžní film
stopáž: 26 min  

Program