Ministerstvo životního prostředí

Beseda

Úvodní beseda: Je spotřeba potřeba?

Současná míra konzumu podle odborníků překročila únosné limity naší planety. Nakupujeme a spotřebováváme více, než je dlouhodobě udržitelné, a tento trend nemůže pokračovat do nekonečna. Některé prolomené hranice nám už dávají alarmující zpětnou vazbu, například v podobě probíhající klimatické změny, vyčerpaností naší krajiny intenzivním způsobem hospodaření nebo třeba všudypřítomnými mikroplasty. Přechod k udržitelnější spotřebě je proto nevyhnutelný. Žádný jednoduchý a jediný návod však neexistuje. Jaké možnosti se nabízí? Jakou proměnou by měla projít spotřeba v blízké budoucnosti? A jaké jsou společenské, ekonomické a politické limity a příležitosti této změny? To je jen malý výsek témat, kterým bude věnována letošní úvodní festivalová debata s následujícími hosty: 

Richard Brabec, ministr životního prostředí

Pavlína Louženská, marketingová manažerka

Vladimír Kočí, odborník na ekologicky ohleduplný průmysl, energetiku a hospodaření, děkan Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT

Danuše Nerudová, ekonomka, rektorka Mendelovy univerzity

Jiří Mareček, ředitel komunikace ve společnosti Albert, předseda správní rady Nadačního fondu Albert

Bohuslav Binka, proděkan pro vnější a vnitřní komunikaci, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

moderuje: Ladislav Miko, prezident festivalu EKOFILM

Doporučeno pro širokou veřejnost.

Program