Ministerstvo životního prostředí

Beseda

Vztah k české krajině: láska, lhostejnost nebo žal

4.VztahkceskekrajineI-optimized.jpg

Stále naléhavější problémy spojené s úbytkem přírody doléhají na každého z nás různou měrou. Co to je environmentální žal? Proč nás ztráta rodné krajiny či krásného přírodního zákoutí bolí? Jak pracovat s lhostejností k přírodě u části české veřejnosti? Jak komunikovat zásadní ohrožení současného stavu světa (například klimatickou změnu)? Jak zvládnout smutek, vztek či úzkost spojenou s mizením přírodního světa? 

Debatovat budou Zdeňka Voštová – gestalt terapeutka, specialistka na environmentální úzkost a žal, Bohuslav Binka – gestalt terapeut, proděkan pro vnitřní a vnější komunikaci FSS MU, a Jan Krajhanzl – ekopsycholog a expert na komunikaci environmentálních témat.

 

Doporučeno pro širokou veřejnost s hlubším vztahem ke krajině.