Ministerstvo životního prostředí

Virtuální světy na EKOFILMu: Klimatická změna v krajině