Ministerstvo životního prostředí

EKOFILM 2016

Úvodní slovo prezidenta festivalu

EKOFILM vznikl před více než čtyřmi dekádami jako filmová přehlídka, která před oči diváka přinášela problémy životního prostředí a jejich možná řešení. Zpočátku to bylo hodně o ničení, ohrožení zdraví, znečišťování a jeho důsledcích. Když se pak po změně režimu na konci osmdesátých a začátkem devadesátých let minulého století začaly věci obracet k lepšímu, zdálo se, že se pozornost obrátí spíše ke globálním problémům či k mizejícím krásám naší přírody a krajiny. EKOFILM dostával stále víc mezinárodní charakter a dotýkal se problémů nejen střední Evropy. 

Ukazuje se ale, že problémů v životním prostředí je stále dost a témat vlastně neubývá. I obecné, globální problémy – jakými je třeba klimatická změna, zastavování krajiny a změna jejího využívání či celkový úbytek biodiverzity – se k nám do střední Evropy vrací ve svých místních a regionálních projevech. A ty se dotýkají každého z nás.

Myslím, že pro nikoho nebude překvapením, že po extrémech počasí s opakovanými záplavami a povodněmi na straně jedné a extrémními suchy na straně druhé, se stala hlavním tématem letošního ročníku problematika vody a sucha. Z obrovského množství 1168 snímků byly vybrány do festivalové soutěže filmy nahlížející tento problém z více úhlů a věřím, že budou základem mnoha zajímavých diskusí a zdrojem inspirace pro hledání řešení – ať už u nás nebo jinde ve světě. 

EKOFILM opět přináší i filmy věnované přírodnímu dědictví, kráse přírody a problémům které ji ohrožují. Výběr filmů nebyl jednoduchý, ale jsem si jist, že – jako ostatně každý rok – si diváci festivalových projekcí určitě najdou ten „svůj“ film. A, opět už tradičně, budou moci svoji volbu vyjádřit udělením ceny diváků.

Snažili jsme se festival organizovat tak, aby bylo možné vidět co nejvíce filmů, a aby i tak zbyl prostor na doprovodný program – prezentace, diskuse, workshopy či výstavy a koncerty. Věřím, že Vás program letošního festivalu osloví a potěší. Budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu a doporučení. Naší ambicí je zůstat věrni tradici EKOFILMU a dále ji rozvíjet. V Brně je festival podruhé a jsme přesvědčeni, že v městě které vždy mělo k problematice životního prostředí co říct – ať už díky své poloze v malebné a bohaté krajině jižní Moravy, podpoře místní radnice i dalších organizací, či díky svému odbornému, studentskému a občanskému zázemí a tradici – bude festival dále nabývat na významu a oslovovat společnost nejen u nás.

Těším se na setkávání a krásné zážitky během festivalu, vítejte na EKOFILMU v Brně!

Ladislav Miko

prezident festivalu

10. 10. 2016