Ministerstvo životního prostředí

STATUT

STATUT – ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ K PŘIHLAŠOVÁNÍ FILMŮ

 

50. MEZINÁRODNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ FILMOVÝ FESTIVAL EKOFILM

 

Brno, 1.–6. 10. 2024

 

EKOFILM je mezinárodní filmový festival o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví. Širokému okruhu diváků přináší nejnovější poznatky o stavu přírody a životního prostředí v různých zemích světa a v mnoha případech i fakta o řešení závažných kauz. Na mezinárodní úrovni získává EKOFILM stále vyšší ohodnocení. Patří k nejstarším festivalům environmentálního zaměření na světě, je významnou platformou pro setkávání široké veřejnosti s filmovými tvůrci, odbornou veřejností a státní správou. Festivalu se účastní řada zahraničních odborníků.

PRIZE MONEY: Festivalu neplynou z výběru registračních poplatků žádné příjmy – takto generované prostředky budou v plné výši využity jako finanční odměna pro autora/autory nejlepšího filmu festivalu (Hlavní cena) s tím, že při dostatečném objemu vybraných prostředků mohou být finančně oceněny i vítězné snímky v ostatních soutěžních kategoriích v poměru 60 % pro Hlavní cenu a 40 % pro ostatní 4 ceny. 

Pořadatelem 50. MFF EKOFILM je Ministerstvo životního prostředí (Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10) a organizátory jsou společnost Key promotion, s.r.o. (Kazaňská 121/1, 102 00 Praha), Katedra environmentálních studií Masarykovy univerzity (Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno) a EkoInkubátor, z. ú. (Zámecká 91/31, 664 41 Troubsko).

50. MFF EKOFILM se uskuteční ve dnech 1.–6. října 2024 v Brně – v multiplexu Cinema City Velký Špalíček, v prostorách Masarykovy univerzity a na dalších místech.

Přihlásit se mohou dokumentární, hrané, animované i experimentální filmy z celého světa zaměřené na ochranu životního prostředí, přírodního a kulturního dědictví, problematiku udržitelného rozvoje a na další environmentální témata.

Soutěžními kategoriemi jsou KRÁSY PŘÍRODY (mezinárodní soutěž celovečerních environmentálních dokumentárních filmů), VIZE PŘÍRODY (mezinárodní soutěž středometrážních environmentálních dokumentárních filmů, nebo dílů televizních či internetových environmentálních seriálů) a VE ZKRATCE (mezinárodní soutěž krátkých environmentálních filmů).

Program festivalu tvoří mezinárodní soutěž 25 filmů s ekologickou tématikou a doprovodné akce (nesoutěžní filmy, koncerty, besedy, prezentace, workshopy, …).

Uzavírka přihlášek filmů (včetně zaslání filmů) do soutěže festivalu je 31. 5. 2024. Filmy se přihlašují prostřednictvím platformy FilmFreeway na webové adrese https://filmfreeway.com/EkoFilm-556504. Přihlášením se rozumí podání zcela a správně vyplněné přihlášky včetně veškerých příloh a přihlášeného filmu. Do soutěžních sekcí mohou být zařazena pouze díla, která vznikla po 1. lednu 2022 a nebyla promítána na předchozích ročnících festivalu.

Přihlášené filmy bude posuzovat odborná výběrová komise, která do 31. 7. 2024 většinovým hlasováním rozhodne o zařazení 25 filmů do festivalové soutěže. V případě, že bude film vybrán, bude přihlašovatel okamžitě obeznámen a současně bude povinen poskytnout film na vlastní náklady nejpozději do 15. 8. 2024 v promítacím formátu jeho nejvyšší dostupné kvality a bez ochrany proti kopírování. Organizátor preferuje zaslání filmu elektronicky ve formě elektronického odkazu s heslem prostřednictvím uložiště typu (Vimeo/Youtube/FTP/…), případně poštou na nosiči DVD/Blu-ray. Každý film musí být opatřen anglickou dialogovou listinou a přihlašovatel musí dodat i další potřebné materiály o filmu (fotografie filmu a režiséra/týmu, propagační materiály, historky z natáčení, osobní příběhy, trailery apod.), které budou sloužit k propagačním účelům festivalu s nimiž autor jejich zasláním plně souhlasí.

Organizátor má právo nezařadit do soutěže film, pokud přihlašovatel nezašle výše zmíněné materiály.

Přihlášením filmu do soutěže souhlasí přihlašovatel coby majitel distribučních a autorských práv s bezúplatným uvedením filmu v rámci festivalu. Přihlašovatel udílí právo organizátorům použít zdarma ukázku a fotografie z filmu jakékoliv televizní stanici v ČR, na internetu, v kinech, a to za účelem propagace festivalu. Tato ukázka nesmí přesáhnout délku tří minut.  Přihlašovatel bere na vědomí, že filmy budou poskytnuty archívu Ministerstva životního prostředí. Podáním této přihlášky rovněž dává přihlašovatel souhlas s promítáním na Ozvěnách EKOFILMu (nekomerční promítání festivalových snímků, které může organizovat bezplatně jakákoliv instituce/občanské sdružení).

Slavnostní vyhlášení vítězných filmů a předání cen proběhne dne 5. 10. 2024 v Brně. Na festivalu uděluje mezinárodní porota následující ceny:

  • Cena ministra životního prostředí – Hlavní cena za nejlepší film festivalu
  • Cena prezidenta festivalu
  • Nejlepší film kategorie Krásy přírody
  • Nejlepší film kategorie Vize přírody
  • Nejlepší film kategorie Ve zkratce

Porota má právo některé ceny neudělit. Od oceněných tvůrců se očekává, že se zúčastní slavnostního vyhlášení osobně nebo formou zdravice.

Přihlašovatel souhlasí se zpracováním osobních údajů.

O sporných případech, které neřeší tento statut, rozhoduje pořadatel. Právní spory budou řešeny na základě českého právního řádu.