Ministerstvo životního prostředí

EKOFILM 2016

Výběrová komise vybrala filmy pro EKOFILM

Více než tisíc filmových titulů se přihlásilo do soutěžních sekcí 42. ročníku Ekofilmu, Mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí, letos programově zaměřeného na téma voda & sucho.

Více než tisíc filmových titulů se přihlásilo do soutěžních sekcí 42. ročníku Ekofilmu, Mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí, letos programově zaměřeného na téma voda & sucho. Z celkového počtu 1158 filmů vybírala pětičlenná programová komise 30 snímků do 3 soutěžních sekcí. V případě tradičních soutěžních výběrů filmů zabývajících se environmentální tématikou (Enviro) a problematikou přírodního a kulturního dědictví (Heritage) se jednalo o filmové projekty nad 40 minut. Do třetí, doplňkové soutěžní sekce krátkometrážních filmů byla vybírána díla dramaturgicky napříč předchozími kategoriemi se stopáží pod 40 minut. Právě posledně jmenovaná sekce evidovala více než polovinu z celkového počtu přihlášených snímků (konkrétně 648).
Největší národnostní podíl měly v souboru přihlášených děl Spojené státy americké (celkem 111 snímků) a v těsném závěsu za nimi Írán (90) a Indie (84). V celkovém žebříčku TOP 10 zemí se na následujících místech drží pětice evropských států – Itálie (77), Německo (47), Francie (41), Španělsko (39) a Velká Británie (36). Poslední dvě místa patří Turecku (35) a Brazílii (33). Z Česka se do soutěží Ekofilmu přihlásilo 10 titulů, ze Slovenska 5, avšak do finálního výběru se neprobojoval žádný z nich.

Průřez přihlášenými filmy zahrnuje kategorie hraného, dokumentárního, animovaného a experimentálního filmu. Celkově se jedná o projekty vzniklé ve zcela odlišných produkčních podmínkách – od ryze amatérských počinů, přes studentské filmy až po ryze profesionální díla, s čímž souvisí i stylová variabilita – vedle amatérských hříček, osobních portrétů či uniformních filmů televizního formátu stojí esteticky vytříbená, osobitá autorská filmová díla, ale i vyhraněná experimentální videa. Nejčastěji zpracovávanými tématy bylo znečištění planety (kontaminace vody, zahlcení odpadky), chudoba, uprchlíci a migrace, popření kultury v důsledku migrace či přímo její zdecimování v důsledku globalizace (ohrožené kmeny v Africe, Asii, Jižní Americe).

I přes anoncované dramaturgické zacílení na filmy zabývající se problematikou vody a sucha se mezi téměř dvanácti stovkami přihlášených objevilo široké spektrum projektů, které se programovému konceptu zcela vymykaly nejen tematicky, ale i žánrově či formálně: jmenovitě například hudební videoklipy, reklamní videa, televizní pořady (talk show z Dubaje), powerpointové prezentace či dokonce videoinstalace určené pro muzea.

28. 9. 2016