Ministerstvo životního prostředí

EKOFILM 2017

Dramaturgie vybrala 25 soutěžních filmů. Které to jsou?

Nečekané i ohrožené krásy přírody, svět středoevropskýma očima a překvapivá a rozpustilé miniatury. Na to všechno se můžete těšit na EKOFILM 2017.

Z více něž 2500 filmů z celého světa pro vás drmaturgický tým vybral 25 filmů ve třech soutěžních kategoriích.

Soutěžní sekce Krásy přírody vám ukáže, kde všude může příroda skrývat krásu a jak maličký kousek často stojíme od jejího zmizení. Seznámíte se s Životem na skládce, zjistíte, jak těžké je bojovat s Uhelným mořem, které zaplaví všechno kolem uhelné elektrárny, nebo že čistou přírodní krásu můžeme najít i uvnitř lidí uprostřed ekologické katastrofy, jak vypráví film Dívka a tajfuny.

V soutěžní sekci Středovropských filmů se o střední Evropě dozvíme zdánlivě málo. Snímky se totiž spíš dívají svým středoevropským pohledem za hranici našeho domácího prostoru. Ať už je to jsou změny celé naší Země ve filmu Pohyby, záchranu vymírajícího hmyzu na Dunaji ve film Operace Jepice, nebo osamělá cesta etipské vlčice po střeše Afriky ve filmu Megeti.

Sekce krátkých filmů už tradičně přináší co nejpestřejší paletu různých přístupů a pohledů na enviromentální témata. Od animovaných utopických představ o znečištěných městech budoucnosti ve snímku Metropolis, přes meditativní nálady ze polárním kruhem ve filmu Pod nulou, přes portréty dávno zapomenutých civilizací jménem Latmos a velmi aktuální Pasáčky na předměstí Paříže, až po Sexuální praktiky stromů.

 Ano, až tak daleko může představivost tvůrců krátkých filmů zajít.

 Přijďte se přesvědčit na vlastní oči! Kompletní program soutěžních filmů najdete tady

18. 9. 2017