Ministerstvo životního prostředí

EKOFILM 2017

Představujeme filmovou porotu: Karel Stibral

Karel Stibral je docentem na Katedře environmentálních studií FSS MU, vzděláním estetik a historik přírodních věd. Zabývá se vzájemnými vztahy kultury a přírody, především historií estetického a uměleckého postoje ke krajině, též vývojem environmentálního myšlení vzhledem k dějinám kultury a přírodních věd, zejm. biologie. Je autorem publikací Proč je příroda krásná? (2005), Darwin a estetika (2006) nebo O malebnu. Estetika přírody mezi zahradou a divočinou (2011).

13. 7. 2017