Ministerstvo životního prostředí

EKOFILM 2018

Představujeme filmovou porotu: česká ekoložka a lektorka Blažena Hušková

Je autorkou, realizátorkou a konzultantkou řady projektů na pomezí ochrany přírody a krajiny, vzdělávání a rozvoje zejména venkovských oblastí. Působila jako členka správní rady Nadace Partnerství, pracovala jako ekolog na Správě CHKO Jizerských hor, spoluzakládala Nadaci pro záchranu a obnovu Jizerských hor.

20. 8. 2018