Ministerstvo životního prostředí

EKOFILM 2021

Představujeme porotu EKOFILMu 2021: Blažena Hušková

„Poznáváním 'místa' a učením se 'v místě' se stáváme jejich schopnějšími, kompetentnějšími, zodpovědnějšími správci, ať už jde o města, obce nebo krajinu.“ To je krédo a zároveň hlavní myšlenka místně zakotveného učení a questingu, které do České republiky uvedla a dále u nás rozvíjí Blažena Hušková, porotkyně 47. ročníku EKOFILMU.

První členka letošní poroty, kterou vám představíme, je autorkou, realizátorkou a konzultantkou desítek projektů na pomezí ochrany přírody a krajiny, vzdělávání a interpretace místního dědictví.

Spoluzaložila a vedla Nadaci pro Jizerské hory a přes 20 let byla členkou správní rady Nadace Partnerství. Cestování ji baví čím dál míň, trápí ji sucho a málo hmyzu v české i v jiných krajinách, leze na stromy, v zimě sype ptáčkům a celoročně si ráda povídá s kýmkoli, kdo se nebrání.

Blažena Hušková se po studiu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy věnovala ochraně přírody a krajiny. Teď pracuje hlavně s učiteli, s vedením obcí, s neziskovými organizacemi a s aktivními občany. Propojuje tak „ostrůvky pozitivní deviace“ v tématech interpretace místního dědictví, místně zakotveného učení a zapojení obyvatel.

Žije v Jizerských horách, které se letos svými Jizerskohorskými bučinami dostaly na prestižní seznam světového dědictví UNESCO - jako první přírodní památka v Česku.

2. 8. 2021