Ministerstvo životního prostředí

EKOFILM 2021

Představujeme porotu EKOFILMu 2021: Jord den Hollander

„U architektury lidé vnímají, jak se vyjadřuje prostřednictvím estetiky, materiálu, prostoru. Ale vždy je tu i druhá vrstva s vlastním příběhem a významem. Jakmile ji objevíte, bude pro vás architektura o to zajímavější. Zjistíte, že ukrývá napětí, konflikt. To mají film i architektura společné. A právě v té druhé vrstvě se obě disciplíny protínají a ovlivňují.“ I proto se Jord den Hollander rozhodl, že se kromě dráhy architekta stane i filmařem.

Nejprve vystudoval architekturu na Technické univerzitě v Delftu a poté se pustil do studia scenáristiky v Londýně. Jeho architektura vychází ze světa vzájemně propojených odkazů a asociací a dala by se svou strukturou přirovnat k filmovým scénářům. Jeho filmová tvorba zahrnuje snímky zachycující architekturu a vztahy lidí k výstavbě, která je obklopuje.

V roce 2000 spoluzaložil Filmový festival architektury v Rotterdamu, který se rozrostl do největšího festivalu svého druhu na světě.

Je mezinárodně velmi žádaný hostující profesor a kurátor v oblastech filmu a architektury, vyučuje na amsterdamské Akademii architektury a Indepedent School for the City v Rotterdamu.

18. 8. 2021