Ministerstvo životního prostředí

EKOFILM 2021

Představujeme porotu EKOFILMu 2021: Štěpán Chalupa

„Už dnes dostupné technologie nám umožňují lépe využívat a hospodařit s vodou, materiály a energiemi v našich domovech, městech i průmyslu. Pomáhají chránit klima a přitom vést kvalitnější a pohodlný život. Je na nás, zda je začneme masivně rozšiřovat.“ To je motto Štěpána Chalupy, který už víc než dvacet let působí v oblasti využívání obnovitelných zdrojů. 

Štěpán je člověk z oboru, praktik. Zároveň je od roku 2012 místopředsedou České společnosti pro větrnou energii a v roce 2013 stanul v čele Komory obnovitelných zdrojů energie. Zastupuje sektor obnovitelných zdrojů při jednáních s úřady i politiky, vystupuje na odborných fórech i v médiích. 

Je členem ministerských pracovních skupin a řídících výborů k legislativě a dotačním programům. Člen Rady Vlády pro udržitelný rozvoj a člen Uhelné komise. Na mezinárodním poli byl v letech 2016 až 2020 členem předsednictva Evropské federace obnovitelných zdrojů energie

Jako otec tří dětí Štěpán Chalupa přemýšlí o budoucnosti a světě, který dalším generacím přenecháme. I proto koordinoval vznik několika odborných studií zabývajících se potenciálem obnovitelných zdrojů a náklady na jejich rozvoj, a na těchto výstupech se také odborně podílal. 

Je pravidelným přispěvatelem expertních i názorových rubrik a pořadů v médiích.

15. 8. 2021