Ministerstvo životního prostředí

EKOFILM 2021

Zavítejte také na konferenci Krajina pro život

Už tradiční partnerskou doprovodnou akcí EKOFILMu je Národní konference EVVO a environmentálního poradenství, letos s podtitulem Krajina pro život. Letos proběhne druhý den festivalu ve čtvrtek 21. října v Hotelu International v Brně, jen kousek od dalších akcí festivalu. Program začíná od 9 hodin ráno a celý program je věnovaný krajině a vzdělávání o ní. Tím skvěle doplňuje zaměření EKOFILMu na zelenou architekturu a chytré plánování měst.

Sami organizátoři konference – Lipka, Ministerstvo životního prostředí, Pavučina a Chaloupky – vědí, že vzdělávání o krajině není právě snadný úkol. Lze o ní přemýšlet v mnoha podobách a barvách, i proto museli vybrat jen maličký výsek a k tématům najít nejlepší přednášející.

Svou pozornost tak věnují Krajině budoucnosti, která může bránit před povodněmi, suchem, před úbytkem biodiverzity či před dopady klimatických změn. Zdravá krajina může vrátit vodu do přírody, může být pestrá, malebná, vybízet k výletům a výpravám. Nemusí být postavená na zisku (ze dřeva, řepky, ryb a uhlí), může učit, pomáhat, léčit a být obrazem zdravé a chytré společnosti.

Cílem týmu, který za konferencí stojí, je zaměřit také na inspiraci pro vzdělávání o krajině. Krajina jako koncept pro školy je skloubení historie a paměti krajiny, biologie a ekologie rostlin i živočichů a krajinného rázu. Nese si staré názvy, dá se měřit, zakreslovat do map, malovat a poslouchat, dá se v ní pozorovat, bádat, tvořit i žasnout.

Součástí Národní konference bude již tradičně také vyhlášení vítězů ceny za environmentální žurnalistiku Ekopublika 2020. Jejím smyslem je podpořit a zviditelnit publikování odborně a žurnalisticky kvalitních článků zaměřených na problematiku péče a ochrany životního prostředí u nás i ve světě, které byly zveřejněny v denním, týdenním i měsíčním tisku v ČR a v relevantních webových zpravodajích.

Veškeré informace o konferenci a účastnickém poplatku, témata příspěvků i jména vystupujících najdete na http://konference-evvo.cz/

23. 9. 2021