Ministerstvo životního prostředí

EKOFILM 2022

Seznamte se s dramaturgickým týmem

Říká se, že co je dobré, nemusí se měnit. A protože loňský dramaturgický tým festivalu EKOFILM byl víc než dobrý, zůstává jeho sestava pro letošek stejná. Aktuálně mají všichni plné ruce práce s tím, aby vám, našim fanouškům, vybral to nejlepší z 243 přihlášených dokumentů. Jak jejich výběr dopadne se budete moci přesvědčit už 12. října v Brně, kdy EKOFILM začne.

Hlavní dramaturgyní EKOFILMu je i letos producentka Jitka Kotrlová. Má za sebou studium filmové vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a také produkce na FAMU. Její jméno je spojeno s řadou českých filmových festivalů – MFF Karlovy Vary, Finále Plzeň, Ostrava Kamera Oko či MFF Praha – Febiofest, a to především jako dramaturgyně industry aktivit. Je producentkou dokumentárního filmu Central Bus Station a hraného filmu Sněží! a aktivně se zajímá o filmovou výchovu.

„Přihlášeny jsou filmy z celého světa, témata jsou rozmanitá, stejně jako v minulých letech jsme zaznamenali velký počet filmů reflektující důležitá environmentální témata, apel na udržitelnost a obrazy katastrofických důsledků klimatické změny. Přihlášeny jsou také filmy o rozmanitosti přírody, vzácných druzích a příbězích, které lidské oko není schopné zachytit, ale i v těchto filmech je patrný apel na mizení druhů a negativního vlivu lidské činnosti na planetu,“ popisuje letošní ročník Jitka.

Nedílnou součástí týmů je i pro letošek filmová historička Zuzana Černá, která vystudovala Katedru filmových studií na Univerzitě Karlově. I její jméno je spojeno s některými filmovými festivaly – pracuje v programovém oddělení MFF Praha – Febiofest a podílí se i na dalších filmových festivalech, jako je Ostrava Kamera Oko. I vzhledem ke svému studiu spolupracovala s Národním filmovým archivem, a to v oblasti orální historie, disciplíny, která přispívá k poznání našich dějin skrze vzpomínky pamětníků.

Téma udržitelnosti je důležité pro další členku dramaturgického týmu – Hanu Blaha Šilarovou. Filmovou producentku, která se věnuje debutům. Mezi její hotové filmy patří například dokumenty Skutok sa stal, Budovatelé říše, Vyšetřovatel a VR film Tmání. V současnosti připravuje hraný film Domovina či dokument Human Beeing. Jméno Hany Blaha Šilarové je spjato s MFF Karlovy Vary, kde vybírá dokumentární filmy. Dříve spolupracovala také s DAFilms.cz a Národním filmovým archivem, kde působila jako PR manažerka. Zapojila se také do MFF Praha – Febiofest, MFDF Ji.hlava a dokumentární workshop dok.incubator.

Jedním ze dvou mužů v týmu je Tomáš Poštulka, absolvent magisterského dvouoborového studijního programu Filmová studia-Mediální studia, který působí také jako asistent komunikace na filmovém festivalu Academia Film Olomouc. Kromě EKOFILMu se věnuje také dramaturgii festivalu Jeden svět, dříve pracoval také pro MFDF Ji.hlava. Byl vedoucím redakce filmového klubu Pastiche Filmz a působí jako dramaturg a scénárista filmové sekce studentského spolku Nabalkoně.

Absolvent brněnské Masarykovy univerzity, konkrétně enviromentálních a mediálních studií, Martin Čech se na organizaci EKOFILMu podílí už několikátým rokem. Aktuálně zodpovídá převážně za odbornou část programu, své místo má ale i v dramaturgickém týmu.

EKOFILM se uskuteční v Brně od 12. do 15. října. Kromě samotných filmů bude na programu také celá řada besed, diskuzí a workshopů, připraven bude i kulturní program. Vše na webu postupně odkryjeme.

25. 8. 2022