Ministerstvo životního prostředí

Beseda

Úvodní ministerská diskuze: Nastupující generace a současné environmentální problémy

vodni-ministerska-diskuze-2.png

Současná environmentální politika České republiky a naše společná budoucnost – co by si přála nastupující generace od české politiky v oblasti životního prostředí?

Chtěli byste znát odpovědi ministra životního prostředí Petra Hladíka na otázky mladých lidí, kteří se věnují problematice životního prostředí (Univerzity za klima, NaZemi, Brontosaurus)? Chtěli byste dostat odpověď na vaše vlastní otázky? Dělá současná vláda pro životní prostředí dost?
Přijďte se zeptat, přijďte si poslechnout jistě zajímavou debatu! 

Ladislav Miko – moderátor
Petr Hladík – ministr životního prostředí
Natália Pažická – bývalá modelka a dnes greenfluencerka, na sociálních sítích vzdělává a otevírá ekologická témata pro svou širokou základnu sledujících. Věnuje se například nečestným praktikám módního průmyslu, ale také zodpovědnému spotřebitelskému životu nebo vyvracení mýtu o údajné ekologičnosti různých činností.
Terezie Chamráthová – studentka Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. V debatě zastupuje studentské hnutí Univerzity za klima.
Veronika Klementina Zemanová – třetím rokem environmentální studia na Fakultě sociálních studií a ekonomii na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Nárazově se angažuje v klimatickém hnutí v České republice a v zahraničí. V rámci studia se zaměřuje na ekologickou ekonomii.
Katarína Kováčová – pracuje v organizaci NaZemi a Re-set. Věnuje se teorii nerůstu a vzdělává v něm jako lektorka. Aktivně se také angažuje v  českém klimatickém hnutí.
Eliška Kučerová – přírodovědkyně a studentka Masarykovy univerzity. Dobrovolnice z Hnutí Brontosaurus, kde působí rovněž jako lektorka výukových programů, jejichž prostřednictvím se snaží o environmentální osvětu mladší generace.

Program