Ministerstvo životního prostředí

Zážitkový program

Exkurze na Český hydrometeorologický ústav v Brně

HMU-1.jpg

V rámci exkurze se představí všechna oddělení Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Konkrétně se jedná o regionální předpovědní pracoviště, které funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a jehož primárním cílem je vytvářet předpovědi počasí. Dále představí svou činnost oddělení meteorologie a klimatologie, které se zabývá analýzou a výzkumem dlouhodobějšího stavu počasí, správou staniční sítě, ale například i tvorbou posudků pro zákazníky.

K dispozici bude např. ukázka profesionální meteorologické stanice nebo prohlídka meteorologické zahrádky s aktuálně měřícími i historickými přístroji. Chybět nebude ani prezentace oddělení hydrologie, které se zabývá jak povrchovými, tak podzemními vodami. Vystavena bude měřicí technika i další názorné ukázky činnosti. U expozice oddělení kvality ovzduší si budete moci prohlédnout, jak vypadá filtr, na který se vzorkují částice z ovzduší, a to jak čistý, tak navzorkovaný, vyzkoušet kvíz s ukázkami fotek částic z ovzduší ze skenovacího elektronového mikroskopu a možná budete velmi překvapeni některými informacemi, které Vám o ovzduší řekneme, a které si lidé často myslí zcela odlišně, než jaká je realita. V neposlední řadě nebude chybět ani oddělení monitoringu pevných matric, které se věnuje jakosti vody – k dispozici bude ukázka měřicí techniky i vodních živočichů, jejichž analýza rovněž spadá do kompetence tohoto oddělení.

Program