Ministerstvo životního prostředí

Blažena Hušková

BLAŽENA HUŠKOVÁ

porotkyně

Autorka, realizátorka a konzultantka řady projektů se vztahem k ochraně přírody a krajiny. Studovala na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, poté se věnovala ochraně přírody a krajiny, spoluzakládala a vedla Nadaci pro Jizerské hory, více než 20 let byla členkou správní rady Nadace Partnerství. V posledních letech se profesně věnuje tzv. místně zakotvenému učení se zaměřením na školy a pedagogy. Aktuálně dokončuje knihu, která se věnuje zkušenostem učitelů, jak učit děti v daném místě.