Ministerstvo životního prostředí

EKOFILM 2019

Soutěžte s EKOFILMem o fotokurz!

Máte rádi přírodu i focení? Skvěle! Do 2. října nasdílejte na Instagram obsah s hashtagem #ekofilm a #fotokurz. A my vybereme sedm z vás, kteří pojedou na jedinečnou fotoexkurzi...

Na podzim, když zlátne listí a sluneční paprsky se v lesích derou přes ranní mlhu, je atmosféra v lesích i v krajině zcela dechberoucí a neodolatelná. A pro fotografa zvláště.

Lesní komplexy severně od Brna jsou jedinečné i tím, že se zde překrývá území Chráněné krajinné oblasti Moravský kras s nejkrásnější a největší učebnou Mendelovy univerzity – Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny. Kromě krasových jevů zde najdeme unikátní soustavu zvláště chráněných území nebo pozoruhodný Lesnický Slavín s originálními památníky a studánkami. Na atraktivitě území pak  v neposlední řadě přidávají i estetická bezlesí – palouky s dominantními solitery a exotickými dřevinami, často využívané filmaři. A jako třešnička na dortu se skví Santiniho chrám ve Křtinách.

Témat pro fotografování je zde na čtrnáct dní. V rámci fotoexkurze navštívíme jen malý, ale pestrý výběr z této nabídky. Projdeme několik ikonických míst tohoto území a nabídneme místa méně známá, ale o to zajímavější, která vybrali znalci z řad lesníků Mendelovy univerzity a pracovníků správy CHKO Moravský kras.

Pestrost fotoexkurze má ještě jednu rovinu – kromě poznání nových míst této části Brněnska, bohaté příležitosti k pořízení pěkných fotografií zde budete mít možnost ještě diskutovat aktuální environmentální témata s odborníkem Mendelovy univerzity v Brně Ing. Jiřím Schneiderem, Ph.D., děkanem Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií a v neposlední řadě rovněž zaníceným fotografem a propagátorem přírodních krás.

 

Termín fotoexkurze bude stanoven po domluvě s výherci soutěže. Jedná se o celodenní výlet se zajištěným odvozem a návratem do Brna.

18. 9. 2019