Ministerstvo životního prostředí

EKOFILM 2023

Na 49. ročník EKOFILMu se přihlásilo 142 filmů z 36 zemí

Největší zastoupení má letos Německo s 25 přihlášenými snímky, následované Českou republikou a Francií, každá se 19 filmy. Dramaturgický tým vybere 25 nejatraktivnějších filmů, které budou soutěžit ve třech kategoriích: Krásy přírody, Vize přírody a Ve zkratce. Prize money bude letos ve výši 2 174 USD.

„Přihlášeny jsou filmy zachycující krásy přírody, vzácné živočišné druhy, ale i reflexe lidského vlivu na přírodu. Z přihlášených filmů je patrné, že společnost hledá východiska z klimatické krize a klade si otázky o dopadu nových přístupů k přírodě. V mnoha z nich patrná reflexe lidského vlivu na přírodu, nejen zaběhlého způsobu života, ale i hodnocení podob ochrany přírody. Z přihlášených filmů je zcela patrné, že společnost, která hledá východiska z klimatické krize, již zjistila, že některé přístupy nefungují a je nutné být obezřetný a klást si otázky o dopadu nových přístupů k přírodě mnohem dříve, než jsou zavedena do praxe.”

Jitka Kotrlová, vedoucí dramaturgyně

Přehled zemí podle počtu přihlášených filmů:

Germany / 25
France / 19
Czech Republic / 19
United States / 11
Austria / 11
Spain / 6
Poland / 5
Brazil / 4
Slovakia / 3
Italy / 3
Finland / 3
Sweden / 2
Russian Federation / 2
Netherlands / 2
Mexico / 2
Ireland / 2
Canada / 2
Belgium / 2
Australia / 2
Uzbekistan / 1
United Kingdom / 2
Turkey / 1
Taiwan / 1
Serbia / 1
Romania / 1
Portugal / 1
Peru / 1
Pakistan / 1
Luxembourg / 1
Jordan / 1
Indonesia / 1
India / 1
Egypt / 1
Denmark / 1
Croatia / 1

16. 8. 2023