Ministerstvo životního prostředí

Zážitkový program

Exkurze v Ústavu výzkumu globální změny AV ČR

ustav.jpg

Ústav výzkumu globální změny AV ČR -  CzechGlobe je evropské centrum excelence zkoumající  probíhající globální změnu a její projevy v atmosféře a dopady na biosféru a lidskou společnost. Předmětem výzkumu jsou zejména vývoj klimatu a jeho budoucí scénáře, uhlíkový cyklus a dopady měnících se podmínek na produkci a biologickou rozmanitost ekosystémů a dopady na rozvoj a chování společnosti.

V pěti výzkumných sekcích, v rámci kterých pracuje sedmnáct výzkumných týmů, vědci z CzechGlobe využívají moderní výzkumnou infrastrukturu, jejímž základem je: Síť ekosystémových stanic; Letecká laboratoř dálkového průzkumu Země; Atmosférická stanice; Systémy dlouhodobých impaktových experimentů; Centrální fyziologická, izotopová a metabolomická laboratoř; Biotechnologická laboratoř a Experimentální velkoobjemový fotobioreaktor.

Některá z těchto špičkově vybavených pracovišť Vás přivítají během exkurze v Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe v Brně. Při návštěvě izotopové laboratoře se dozvíte, k čemu všemu lze použít izotopovou analýzu a také to, že klima tak zanechává v rostlinách svůj „izotopový otisk“. Díky izotopovému složení historických vzorků dřeva můžeme cestovat v čase a zjistit, jaké bylo klima na naší planetě v minulosti, např. v období Velké Moravy nebo při příchodu římských vojsk na jižní Moravu. K vidění budou také růstové komory, které nám umožňují rostliny adaptovat na podmínky, za jakých rostly v minulých dobách, nebo jaké se očekávají např. za 100 let. V metabolomické laboratoři uvidíte, jak se identifikují a kvantifikují produkty látkové přeměny rostlin (metabolity) v reakci na změnu vnějších podmínek souvisejících s globální změnou.  Kolegové z Oddělení dálkového průzkumu Země Vám ukáží, co vše se dá zjistit ze satelitních a leteckých dat.

Vzhledem k tématu letošního ročníku EKOFILMu, kterým je voda, budou kolegové z Oddělení analýz ekosystémových funkcí krajiny demonstrovat vzájemné vazby mezi ekosystémovými funkcemi prostřednictvím několika praktických ukázek.  Ukáží souvislost mezi charakterem využití zemědělských půd, ekologickým stavem vodních útvarů a rovněž vliv vybraných přírodě blízkých opatření ke zmírnění dopadů environmentální změny.

Vstup do CzechGlobe je z ulice Bělidla. Pokud se jde od Mendlova náměstí ulicí Křížovou a před Fakultou architektury se odbočí vpravo.

Program