Ministerstvo životního prostředí

Zážitkový program

Exkurze v Ústavu výzkumu globální změny AV ČR

Exkurze-v-Ustavu-vyzkumu-globalni-zmeny-AV-CR1.jpg

Ústav výzkumu globální změny AV ČR -  CzechGlobe je veřejná výzkumná instituce, evropské centrum excelence zkoumající  pomocí nejmodernějšího přístrojového vybavení a postupů probíhající globální změnu a její projevy v atmosféře a dopady na biosféru a lidskou společnost. Předmětem výzkumu jsou zejména vývoj klimatu a jeho budoucí scénáře, uhlíkový cyklus a dopady měnících se podmínek na produkci a biologickou rozmanitost ekosystémů a dopady na rozvoj a chování společnosti.

Výzkumný sektor CzechGlobe tvoří pět výzkumných sekcí, v rámci kterých pracuje šestnáct výzkumných týmů. Vědci využívají moderní výzkumnou infrastrukturu, jejíž součástí je: Síť ekosystémových stanic; Letecká laboratoř dálkového průzkumu Země; Atmosférická stanice; Systémy dlouhodobých impaktových experimentů; Centrální fyziologická, izotopová a metabolomická laboratoř; Biotechnologická laboratoř a Experimentální velkoobjemový fotobioreaktor.

Některá z těchto pracovišť, která jsou vybavena špičkovým přístrojovým vybavením, vás přivítají během exkurze v ÚVGZ – CzechGlobe v Brně. Seznámíme vás s problematikou klimatické změny, která patří na seznam největších hrozeb lidstva. Během návštěvy izotopové laboratoře se dozvíte, k čemu všemu lze použít izotopovou analýzu a také to, že klima tak zanechává v rostlinách svůj „izotopový otisk“. Zejména díky izotopovému složení historických vzorků dřeva můžeme cestovat v čase a zjistit, jaké bylo klima na naší planetě v minulosti. Například, jaké převládalo počasí v období Velké Moravy, či při příchodu římských vojsk na jižní Moravu. K vidění budou také růstové komory, které nám umožňují rostliny adaptovat na podmínky, za jakých rostly v minulých dobách, nebo jaké se očekávají např. za 100 let. V metabolomické laboratoři uvidíte, jak se identifikují a kvantifikují produkty látkové přeměny rostlin (metabolity) v reakci na změnu vnějších podmínek souvisejících s globální změnou.  Kolegové z Oddělení dálkového průzkumu Země vám ukáží, co vše se dá zjistit ze satelitních a leteckých dat.

Vstup do CzechGlobe je z ulice Bělidla. Pokud se jde od Mendlova náměstí ulicí Křížovou a před Fakultou architektury se odbočí vpravo.

Program